โลโก้ ตราสัญลักษณ์ บริษัทวายจี-1


การนำเสนอของบริษัท


โลโก้

 

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ของ YG-1 เน้นความแม่นยำของเครื่องมือตัด ด้วยสีแดงพื้นเมือง รูปทรงลายเส้นเป็นรูปตัว "วาย" รวมพื้นผิวไดนามิคของวัสดุ
ควรใช้สัญลักษณ์เมื่อมีพื้นที่อย่างน้อยรอบๆโลโก้ตามสัดส่วนที่แสดงด้านล่าง

โลโก้

โลโก้ YG-1 ในส่วนของชื่อประเทศไทย ทำขึ้นโดยดูจากความชัดเจนและความเหมาะสมกับการออกแบบอื่นๆ ควรใช้โลโก้ในรูป
ทรงเดิม ด้วยการใช้ตัวอักษรเฉพาะ หรือฟ้อนท์ My Gridpro และ Arial และไม่ควรเปลี่ยนรูปร่าง ขนาดสัดส่วน และอื่นๆ

กรรมวิธีสี

เพื่อให้ใช้สีที่กำหนดมาแล้วหรือเพื่อให้การมองเห็นเป็นหนึ่งเดียวกัน อีกทั้ง ยังใช้เพื่อการตีพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์

การใช้สี

ด้านล่างคือคำแนะนำการใช้โลโก้องค์กร ว่าด้วยความเป็นอัตลักษณ์ เพื่อรักษาความชัดเจนของถ้อยความ สามารถปรับความสว่างได้เล็กน้อย

Visitors: 73,902