ผลิตและจำหน่ายเครื่องมือกัด

งานกัด

Milling

เครื่องมือกัด YG-1

เครื่องมือกัด YG-1 ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือกัดที่มีความคุ้มค่าของโลก

ผู้ใช้หลายรายพึงพอใจเพราะเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น อีกทั้งยังโดดเด่นในเรื่องประสิทธิภาพ  

มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และวัสดุงาน  จึงครอบคลุมการทำงานในลักษณะต่างๆ

Visitors: 73,902