YG-1 Co.,Ltd.

ก้าวไปสู่บริษัทที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลก

โกลบอล YG-1

จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1981 YG-1 เติบโตเป็นบริษัทที่แข็งแรงและมั่นคง
เป็นที่ยอมรับในระดับโลกด้านอุตสาหกรรมเครื่องตัด
การมีทรัพยากรบุคคลที่โดดเด่นและเทคโนโลยีที่แตกต่าง

YG-1 มองไปยังอนาคตเสมอ

 

การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด
มีการเติบโตประจำปีต่อเนื่อง 37%

YG-1 รักษาระดับการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด เนื่องด้วย YG-1 เริ่มเป็นบริษัทที่ส่งออก100 % ของยอดขายไปยังสหรัฐอเมริกา จึงมีความคลาดเคลื่อนต่ำกว่ามาตรฐานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

การจัดการผลิตภัณฑ์
ประสิทธิภาพในการสร้างความเชื่อมั่น
ของลูกค้า

YG-1 ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากคุณธรรมเรื่อง
ระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและ
ระบบการย่นระยะเวลาการขนส่ง

ทรัพยากรบุคคลและการวิจัย
เพื่อการพัฒนา
การลงทุนไม่จำกัดกับทรัพยากรบุคคลและ
การวิจัยเพื่อพัฒนา

YG-1 รักษาความยืนหยุ่นความพึงพอใจของลูกค้า
ด้วยการลงทุนกับการวิจัยเพื่อพัฒนาและทรัพยากรบุคคลอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

YG-1 บริษัทสัญชาติเกาหลีใต้ ที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1981ก้าวขึ้นเป็นธุรกิจผลิต และจัดจำหน่าย End Mill รายใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้

และติด 1 ใน 5 บริษัทรายใหญ่ ในระดับโลก ด้วยองค์ความรู้ที่สะสมมาเป็นระยะเวลากว่า 41 ปี พร้อมเป้าหมายที่มุ่งสู่ความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์

ด้วยการตอบรับต่อผลิตภัณฑ์ YG-1 ในประเทศไทยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมยานยนต์และแม่พิมพ์ 

ทำให้ YG-1 ได้มาตั้งสำนักงานขายในประเทศไทยเมื่อปี 2010  

ภายใต้ชื่อ "บริษัท วายจี-1 (ประเทศไทย) จำกัด"


ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ YG-1
เริ่มจากศูนย์เสมอ


การพัฒนาผลิตภัณฑ์เริ่มจาก "ศูนย์" สำหรับ YG-1, เนื่องจาก YG-1 ดิ้นรนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ไม่เคยมีในตลาดมาก่อน

ด้วยการแสวงหาการพัฒนาทางเทคโนโลยีจากการทำให้แปลกแตกต่างไปจากสามัญสำนึก YG-1 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น่าดึงดูดใจ ซึ่งทำให้ลูกค้าจากทั่วทุกมุมโลกประหลาดใจ จากการเลือกวัตถุดิบที่ดีที่สุดในการปฏิบัติการโดยใช้ความร้อนอย่างถูกต้องและการผ่านการตรวจสอบคุณภาพที่เข้มงวดของ YG-1 ผลิตภัณฑ์ใหม่ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นตัดได้ดีเลิศ ผิวสัมผัสเมื่อเสร็จสิ้นมีความปราณีต สถาบันเทคโนโลยีของ YG-1 ดิ้นร้นทุกวันเพื่อจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องมือตัดด้วยความโดดเด่นของเทคโนโลยี

 

Songdo R&D Center

ทิ่อยู่ 120, Gaetbeol-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Korea (ZIP : 21999 )
นักวิจัย 140 คน
ก่อตั้ง ตุลาคม 2005

Chungju R&D Center

ทิ่อยู่ 68, Chungjusandan 3-ro, Chungju-si, Chungcheongbuk-do, Korea (ZIP : 27325 )
นักวิจัย 106 คน
ก่อตั้ง พฤษภาคม 2011

ยึดหลักการบริหารธุรกิจด้วยน้ำใจพร้อมมีสมาชิกที่มีความสามารถและเทคโนโลยีที่โดดเด่น

YG-1 รังสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริการที่น่าเชื่อถือ
ให้แก่ลูกค้าทั่วโลก

สมาชิกครอบครัว YG-1 กระจายแบรนด์ YG-1
ไปทั่วโลกด้วยจิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นอันแรงกล้าและการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

จิตวิญญาณของ YG-1

YG-1 ให้คุณค่ากับผู้มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเห็นอกเห็นใจผุ้อื่น
เคารพสมาชิกทุกคนของบริษัทและลงทุนอย่างต่อเนื่องกับคนเพื่อพัฒนาความสามารถให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยหลักการบริหารธุรกิจด้วยน้ำใจ เราจึงเป็นบริษัทและจัดตั้งบริษัท
ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างไม่มีขีดจำกัด และเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการมีมนุษยธรรม

 


ประวัติ

2020

YG-1 TOOL SOLUTIONS CO., LTD. (Sales Office) founded

2020. 06    YG-1 TOOL SOLUTIONS CO., LTD. (Sales Office) founded

2019

Qingdao YG-1 Cutting Tool (Sales office) founded

2019. 07    YG-1 India New Delhi Sales Office founded

2019. 03    Qingdao YG-1 Cutting Tool (Sales office) founded

2018

เสร็จสิ้นการพัฒนาโรงงานผลิตใน อินช็อนประเทศเกาหลี

2018. 05    เสร็จสิ้นการพัฒนาโรงงานผลิตใน อินช็อนประเทศเกาหลี

2017~2018

ก่อตั้งสาขาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต
ก่อตั้งศูนย์บริการด้านเทคนิคในประเทศเยอรมัน

2018. 01    ก่อตั้งศูนย์บริการด้านเทคนิคในประเทศเยอรมัน (YG-1 Technology Center)

2017. 09    ก่อตั้งสาขาในประเทศสเปน (Herramientas YG-1 SL)

2017. 08    ก่อตั้งสาขาในประเทศอเมริกาใต้ (YG-1 S. Africa)

2017. 07    ก่อตั้งสาขาในประเทศโรมาเนีย (YG-1 Eastern Europe)
ก่อตั้งโรงงานในรัสเซีย (ผลิตทูล Minicut)

2017. 04    ก่อตั้งสาขาในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต (YG-1 Middle East)

2016

เสร็จสิ้นการพัฒนาโรงงานผลิตใน ชงจูประเทศเกาหลี

2016. 12    โครงการใหญ่ในอินเดียเสร็จสิ้น (ก่อตั้งโรงงานใหม่ที่อินเดีย)

2016. 10    ก่อตั้งสาขาในประเทศไทย (YG-1 Precision Co., Ltd.)
ก่อตั้งสาขาในประเทศรัสเซีย (YG-1 RUS. LLC)

2016. 08    เสร็จสิ้นการพัฒนาโรงงานผลิตใน ชงจูประเทศเกาหลี

2015~2014

เดือนกรกฏาคม ดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานที่ 3 ในอินชอนเสร็จสิ้น

2015. 07    เดือนกรกฏาคม ดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานที่ 3 ในอินชอนเสร็จสิ้น

2014. 04    เดือนเมษายน จัดตั้งสาขาในสหรัฐอเมริกา (YG-1 อเมริกา)

2013

เดือนตุลาคม จัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์สากล

2013. 12    เดือนธันวาคม จัดตั้งสาขาในเวียดนาม (YG-1 เวียดนาม)

2013. 10    เดือนตุลาคม จัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์สากล

2012

เดือนเมษายน ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 300 บริษัทขององค์กรระดับโลก

2012. 09    เดือนกันยายน ดำเนินการกับโรงงาน Cheongcheon ในอินชอนเสร็จสิ้น

2012. 04    เดือนเมษายน ได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน 300 บริษัทขององค์กรระดับโลก

2011

เดือนพฤษภาคม ดำเนินการโรงงานชุงจูเสร็จสิ้น

2011. 08    เดือนสิงหาคมดำเนินการโรงงาน Hyosung ในอินชอนเสร็จสิ้น
เดือนสิงหาคมจัดตั้งสาขาในญี่ปุ่น (นิวซานเคียวทูล)

2011. 05    เดือนพฤษภาคม ดำเนินการโรงงานชุงจูเสร็จสิ้น

2009

เดือนกันยายน ได้รับคัดเลือกว่าเป็นบริษัทที่มีฐานการผลิตในเมืองเล็กๆ แต่เป็นองค์กรชั้นนำของโลก (เคอาร์เอ็กซ์)

2009. 09
เดือนกันยายน ได้รับคัดเลือกว่าเป็นบริษัทที่มีฐานการผลิตในเมืองเล็กๆ
แต่เป็นองค์กรชั้นนำของโลก (เคอาร์เอ็กซ์)


2008~2006

Global Branches Established & Global Investment

2008. 08
เดือนสิงหาคม เข้าซื้อกิจการที่มีชาวแคนนาดาเป็นเจ้าของ
(บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล มินิคัท จำกัด บริษัท เนชั่นแนล ทู ฮาร์เดนนิ่ง จำกัด)

2007. 12
เดือนธันวาคม จัดตั้งสาขาในอินเดีย (วายจี คัตติ่ง ทู คอร์เปอร์เรชั่น)

2007. 08
เดือนสิงหาคม จัดตั้งสาขาในญี่ปุ่น (วายจี-1 เจแปน)

2007. 07
เดือนกรกฎาคม จัดตั้งสาขาในบราซิล (วายจี-1 Comercio De Ferramentas Para Usinagem Tda)

2006. 11
เดือนพฤศจิกายน เข้าซื้อกิจการที่มีชาวอเมริกันเป็นเจ้าของ (รีเกล คัดดิ้ง ทูล)

2005 ~ 2004

YG-1 R&D Center in Songdo founded

2005. 09
เดือนกันยายน จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาซองโด

2005. 03
เดือนมีนาคม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001/14001 (DAS CERT)

2004. 07
เดือนกรกฎาคม สร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
2002 ~ 2000

เดือนตุลาคม จัดตั้งสาขาในจีน

2002. 09
เดือนกันยายน จัดตั้งสาขาในอินเดีย (บริษัท วายจี-1 อินดัสตรี อินเดีย จำกัด)

2002. 07
เดือนกรกฎาคม ติดอันดับ 50 บริษัทที่โดดเด่นด้านการผลิต
(กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน)

2002. 04
เดือนเมษายน จัดตั้งสาขาในฝรั่งเศส (Corai P&L SAS)

2001. 11
เดือนพฤศจิกายน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรอินโน-บิซ
(การจัดการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง)

ได้รับใบประกาศนียบัตรในฐานะ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพชั้นนำระดับโลก
(กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน)

ได้รับใบประกาศนียบัตรในฐานะบริษัทชั้นนำในการส่งออกอะไหล่/วัสดุ
(กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน)

2001. 10
เดือนตุลาคม จัดตั้งสาขาในจีน (ฉิงเตา นิว เซนจูรี ทู)

2001. 07
เดือนกรกฎาคม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 (TÜV CERT)

2000. 10
เดือนตุลาคม ได้รับเลือกเป็นผู้ผลิต/โรงงานโดดเด่นของเกาหลี (เคเอ็มเอ)

2000. 07
เดือนกรกฎาคม ได้รับเลือกเป็นบริษัทที่มีคุณภาพโดดเด่น
(กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม และพลังงาน)

2000. 02
เดือนกุมภาพันธ์ ได้รับรางวัลเป็นองค์กรที่มีการแข่งขันทางเทคโนโลยีดีเยี่ยม
(การจัดการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง)

1999 ~ 1997

1999. 12
เดือนธันวาคม ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 (TÜV CERT)

1999. 11
เดือนพฤศจิกายน ได้รับรางวัลเป็นองค์กรระดับต้นๆเรื่องเทคโนโลยีความถูกต้อง
(ห้องทดลองเกาหลี

1999. 10
เดือนตุลาคม เปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น YG-1

1999. 08
เดือนสิงหาคม ติดอันดับ 50 บริษัทที่โดดเด่นด้านการผลิต

1999. 07
เดือนกรกฎาคม จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องมือ

1998. 02
เดือนกุมภาพันธ์ ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในโอกาสของธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง (เอสบีซี)

1997. 08
เดือนสิงหาคม จดทะเบียนในตลาด KOSDAQ

1997. 04
เดือนเมษายน จัดตั้งสาขาในเยอรมัน (พ.ศ. 2543 เปลี่ยนรูปแบบการจัดตั้งเป็นบริษัท)

1997. 03
เดือนมีนาคม ได้รับเครื่องหมายรับรอง อีเอ็ม จากรัฐบาล

1996 ~ 1990

1996. 10
เดือนตุลาคม จัดตั้งสาขาในอังกฤษ (ยูโรปา ทูล)

1996. 08
เดือนสิงหาคม ดำเนินการโรงงานกวานจูเสร็จสิ้น

1995. 08
เดือนสิงหาคม ดำเนินการโรงงานอันซานเสร็จสิ้น

1993. 06
เดือนมิถุนายน ได้รับอนุญาตเพื่อใช้ตรา เคเอส (สว่าน)

1992. 05
เดือนพฤษภาคม จัดตั้งสาขาในสหรัฐอเมริกา (พีซีที)

1991.12
เดือนธันวาคม ดำเนินการเกี่ยวกับโรงงานที่ 2 ในอินชอนเสร็จสิ้น

1989 ~ 1981

1989. 12
เดือนธันวาคม ได้รับการคัดเลือกเป็นบริษัทที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์ระดับโลก (เคโอทีอาร์เอ)

1986. 08
เดือนสิงหาคม ร่วมกับบริษัท ยางจี-1 ทู จำกัด

1985. 12
เดือนธันวาคม เปิดบริษัทในชิคาโก สหรัฐอเมริกา

1993. 06
เดือนมิถุนายน ได้รับอนุญาตเพื่อใช้ตรา เคเอส (สว่าน)

1983. 02
เดือนกุมภาพันธ์ ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา (เอ็นมิล)

1982. 10
เดือนตุลาคม ดำเนินการโรงงานที่ 1 ในอินชอนเสร็จสิ้น

1981. 12
เดือนธันวาคม จัดตั้งบริษัท

 

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
นักธุรกิจต้นแบบระดับโลก, นายโฮคีนซอง,

นายโฮคีนซอง
ผู้ก่อตั้งและประธานของ YG-1

คุณโฮคีนซองได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจที่ซื่อสัตย์และน่าเชื่อถือ ผู้ซึ่งมีมาตรฐานสูงเกี่ยวกับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก ในแต่ละปีคุณโฮคีนซองใช้เวลามากกว่าครึ่งปีเดินทางรอบโลกเพื่อพบตัวแทนผู้ซื้อและลูกค้า กลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณโฮคีนซอง คือมุ่งเน้นด้านสายงานการผลิต จะเห็นได้จากการเยี่ยมชมโรงงานทั้งหมดของ YG-1 อย่างสม่ำเสมอเพื่อชมและรับฟังปัญหาด้วยตัวเอง ผู้คนเชื่อว่าชื่อเสียงของคุณโฮคีนซองในเรื่องความมุ่งมั่นและความรักในการทำงานได้สร้าง YG-1 ให้เติบโตขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้

 

คำทักทาย

YG-1 คือความท้าทายอย่างมากเพราะเห็นได้ชัดว่าวิธีเดียวที่จะประสบความสำเร็จในยุคของการแข่งขันที่ไม่จำกัด คือการมีจิตวิญญาณที่ท้าทายและประกอบไปด้วยคุณภาพชั้นเลิศ ทุกวันนี้ YG-1 บริหารธุรกิจทั่วโลก ส่งออกไปยังมากกว่า 70 ประเทศ และมี 23 สาขาทั่วโลก


ปัจจุบัน YG-1 เป็นหนึ่งในแบรนด์หลัก 5 แบรนด์ของโลกในอุตสาหกรรมเครื่องมือตัด และครองอันดับ 1 ในเกาหลี เราได้สร้างเครือข่ายระดับโลกอย่างเป็นระบบระหว่างการผลิตและการขายเพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ YG-1 ยังลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนา เราได้สร้างสินค้าที่มีมูลค่าสูงและยังคงเดินหน้าต่อไป ในฐานะผู้นำตลาดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือตัด YG-1 กำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อขยายตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง

ด้วยพนักงานที่มีความสามารถพิเศษและเทคโนโลยีที่โดดเด่น YG-1 จะเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และจะยังคงเป็นบริษัทที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นอันดับแรกอยู่เสมอ เราขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านอย่างสุดซึ้งสำหรับการสนับสนุนอย่างมากมายและสัญญาว่าจะเดินหน้าต่อไป ด้วยความกระตือรือร้นอยู่เสมอ

เรื่องราวทางด้านธุรกิจของประธานกรรมการบริหาร

Visitors: 73,902