แจ้งเปลี่ยนเว็บไซต์ทางการของ YG-1 ในวันที่ 22 มีนานี้!!

 

YG-1 สำนักงานใหญ่ ประเทศเกาหลีใต้ แจ้งเปลี่ยนแปลงโดเมนเนมเว็บไซต์ทางการเป็น www.yg1.solutions’ 

ที่รวม YG-1 ทุกสาขาจากทั่วโลก

 

วันที่ 22 มีนาคม 2567นี้Yg-1 สำนักงานใหญ่ประกาศย้ายโดเมนเนมเว็บไซต์ทางการของYG-1 ในชื่อ www.yg1.solutions’

 

การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ในครั้งนี้ ได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแบรนด์ YG-1 ในระดับโลก เพื่อรองรับการขยายตลาดในต่างประเทศ 

และเว็บไซต์ในต่างประเทศจะรวมเข้ากับเว็บไซต์ทางการของสำนักงานใหญ่นี้ เพื่อความเป็นเอกภาพ โดดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่า ‘Solution’ ที่ใช้ในชื่อโดเมนมีจุดมุ่งหมาย 

เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความแข็งแกร่งของแบรนด์ YG-1 ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจร (Total Solution Provider)

 

โดเมนในชื่อ ‘www.yg1.solutions’ ที่บูรณาการนี้ จะถูกใช้ทั้ง YG-1 ทุกสาขาทั่วโลก เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยและประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการขยายความร่วมมือกันในระดับโลก

Visitors: 76,821