Chip Breaker UH&UT

YG-1 เปิดตัวเม็ด Insert หน้าลายใหม่ UH และ UT สำหรับงานกัดหนัก

 

พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรกำลังการผลิตปานกลาง ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานลม และอุตสาหกรรมการต่อเรือ อุตสาหกรรมรถไฟฟ้า เป็นต้น 

 

UH ที่มีร่องคายเศษกับคมตัดแบบ helix angle ช่วยให้ตัดได้อย่างราบรื่นที่ระยะกินลึกมาก และยังช่วยลดแรงตัด

UT เหมาะกับการกัดหยาบ คมตัดที่แข็งแรงให้การตัดเฉือนที่มั่นคง และยังเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

 

UH Chipbreaker

 

UT Chipbreaker

 

Chipbreaker range

 

 

 

 

 

 

Visitors: 64,695