เปิดตัว เม็ดมีดกัดบ่าฉาก 90องศา 6มุม YG SM6 MILL 'WNEX'

[YG-1 Indexable Inserts]

YG-1 เปิดตัวเม็ดมีดกัดบ่าฉาก 90 องศา  6 มุม YG SM6 Mill WNEX

บรรลุประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจระดับสูงด้วย 6 คมตัด​

 

YG-1 ได้เปิดตัวYG SM6MILL WNEXซึ่งเป็นแนวคิดการกัดบ่าฉากเม็ดมีด 6 มุม 90°ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและผลผลิตสูง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ เพิ่งเปิดตัวนี้สามารถทำการกัดบ่าฉาก 90° ได้จริง โดยมีมุมเกลียวในแนวแกนสูงแม้จะมีเม็ดมีดสองด้านก็ตาม คมตัดที่คมและเชื่อถือได้ช่วยลดแรงตัดและแรงสั่นสะเทือนในระหว่างกระบวนการตัดเฉือน 

และทำให้ได้ผลผลิตสูง ลดความไม่ตรงกันเนื่องจากคมตัดโค้งในระหว่างการกัดบ่าฉากแบบขั้น ร่องคายเศษที่ออกแบบมาอย่างมีเอกลักษณ์ช่วยให้การคายเศษเป็นไปอย่างราบรื่น 

นอกจากนี้ wiper flat ที่กว้างขึ้นยังช่วยให้ได้ผิวสำเร็จที่ดีเยี่ยมอีกด้วย

Key Technology

 

 

Visitors: 72,060