YG-1 เปิดตัวเม็ดมีด 4 คมตัดใหม่!! LNKU

[YG-1 Indexable Inserts]

YG-1 เปิดตัวเม็ดมีด 4 คมตัดใหม่ YG TM4 MILL LNKU

YG-1 ได้เปิดตัวYG TM4MILL LNKUซึ่งเป็นแนวคิดการกัดบ่าฉาก 4 มุม 90 องศา พร้อมเม็ดมีดที่ติดตั้งในแนวสัมผัสสำหรับงานกัดต่างๆYG TM4MILL LNKUได้รับการพัฒนาโดยมีข้อดีมากมายที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของชิ้นส่วนเครื่องจักรได้อย่างมาก

 

ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดแรงตัด นำไปสู่การตัดที่ราบรื่นเนื่องจากคมตัดที่มีมุมคายสูงรวมกับระยะกินลึกมากผ่านคมตัดที่ยาว นอกจากนี้ การออกแบบขอบตัดแบบโค้งยังช่วยลดความไม่ตรงกัน ในขณะที่ไวเปอร์กว้างช่วยให้ได้ผิวสำเร็จที่ยอดเยี่ยม

 

หัวกัดแบบเส้นสัมผัสได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการผลิตสูง เส้นผ่านศูนย์กลางของแกนได้รับการเพิ่มขึ้นอย่างมากเพื่อปรับปรุงความแข็งแกร่ง และระยะพิทช์ที่ใกล้เป็นพิเศษช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ ช่องแบบลิ่มยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการจับยึด ช่วยให้การตัดเฉือนมีความเสถียรที่อัตราป้อนสูงขึ้น

 

Key Technology

 

 

Visitors: 76,821